Trendwatching: Vision on Future Technology Impact

TrendwatchingArticle75TechniekFontysRabdoel

Toen Ricardo Abdoel bijna 18 jaar geleden aan de slag ging bij Fontys Hogeschool Engineering & Automotive, was de omgeving hem allesbehalve vreemd. Ricardo studeerde er zelf werktuigbouwkunde en specialiseerde zich daarna in een master Business Process Management and Information Technology. Naast projecten voor DAF Trucks en TNO en de oprichting van zijn eigen software bedrijf A-Lance Consultancy, bleef Ricardo altijd betrokken bij de Fontys. Eerst alleen als leraar en lid van het MT, waarin hij onder andere het nieuwe curriculum voor de opleiding werktuigbouwkunde ontwikkelde. Later ook als General Manager van het Fontys Objexlab, een zelfstandige business unit dat enkele jaren geleden vanuit het Fontys Hogeschool Centre of Expertise werd opgericht. ‘Met het Objexlab slaan we een brug tussen het onderwijs en de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing (3D printing), Adaptive Robotics en Open Source Internet of Things,’ aldus Ricardo. ‘Ons doel is het ondersteunen van de High Tech industrie in het verwezenlijken van innovaties, ideeën en creaties. Dit doen we door binnen een eigen laboratorium samen te werken met bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen.’

OBJEXLAB IS SPRINGPLANK NAAR TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Met de oprichting van Objexlab zet Fontys Hogeschool Engineering & Automotive volgens Ricardo een eerste stap richting toekomstgericht onderwijs. ‘Het Objexlab kun je zien als springplank voor een nieuwe onderwijsinrichting, waarin studenten op innovatieve wijze worden voorbereid op hun carrière als toekomstige engineers. In het laboratorium gaat het niet alleen om het toepassen van kennis en theorieën, maar komen studenten ook direct in aanraking met nieuwe technologieën, zoals 3D printing, robotica en nieuwe software. Daarnaast maken ze ook meteen de verbinding met het bedrijfsleven, dat actief wordt betrokken in het lab en waardoor een (internationaal) kennisnetwerk wordt gecreëerd. Beide zijn belangrijke aspecten binnen het toekomstige onderwijs en de huidige “netwerkeconomie”, waarin een goed netwerk minstens zo belangrijk is als het bezitten van kennis. Als laatste speelt het Objexlab in op de toename van multidisciplinaire projecten, waarin de mix tussen disciplines steeds belangrijker wordt. Het Objexlab is een dynamische plek waarin verschillende sectoren, zoals rechten, marketing en business development, worden betrokken en samenwerken aan complexe vraagstukken.’

PEER TO PEER LEARNING

‘In het onderwijs van de toekomst is het voor studenten belangrijk om geïnspireerd te worden,’ gaat Ricardo verder. ‘Enerzijds door het werken aan interessante en actuele vraagstukken, maar ook door het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Binnen Fontys vinden we het belangrijk dat studenten basiskennis meekrijgen, maar nog belangrijker is het om ze gericht hun talenten te laten ontwikkelen. Dit kan door initiatieven als Objexlab, waarin samenwerkingen worden aangegaan met het bedrijfsleven, maar ook met gelijkgestemden, oftewel peers. Peer to peer learning, zoals het ook wel wordt genoemd, gaat uit van het idee dat studenten anderen opzoeken om samen te leren, talenten eigen te maken en elkaar aan te vullen vanuit hun eigen expertise. Hierdoor worden studenten eigenaar van hun eigen ondernemerschap, met als gevolg dat ze veel intrinsieker gemotiveerd raken. Ze kunnen direct hun talent ontwikkelen en inzetten binnen vraagstukken en projecten en samen met anderen werken aan oplossingen. Om die reden denk ik dat de scheidingslijn tussen de verschillende sectoren steeds meer zal vervagen en het belangrijk wordt dat er meer aandacht komt voor de “big picture” in multidisciplinaire lesprogramma’s.’

THINK BIGGER IS DE SLOGAN VAN FONTYS

Ricardo heeft de “denk groter” visie de afgelopen jaren verwerkt in een nieuwe minor. Binnen deze minor worden alle belangrijke stakeholders betrokken en wordt gezamenlijk invulling geven aan de vraag hoe onderwijs bedrijfsleven en de regio flexibel en aanvullend kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Ricardo: ‘In een maatschappij die kantelt naar een peer to peer/sharing economy en waarbij de impact van technologie op alle fronten zichtbaar is, is het van belang dat studenten van allerlei sectoren kennismaken met verschillende disciplines, werkwijzen, inzichten, technieken en methoden. Hierdoor kunnen ze samen tot creatieve en innovatieve oplossingen komen voor actuele complexe vraagstukken. De minor heeft als doel om start-bekwame professionals voor te bereiden op het combineren van specifieke domeinkennis (major) met een breder en beter begrip voor mens en maatschappij. Als eindresultaat heeft de startende professional niet alleen een diploma, maar ook een netwerk van potentiele werkgevers en communities, die worden betrokken in het programma. Het bijzondere hieraan is dat het actief inspeelt op de “denk groter” gedachte van Fontys, dat studenten verder laat kijken dan alleen de inhoud van de studie. Om die reden sluit de minor niet alleen perfect aan op nieuwe ontwikkelingen, maar ook op de eigen onderwijsinstelling.’

SAMENWERKEN MET BEDRIJFSLEVEN IN BRAINPORTREGIO

In september volgend jaar start Fontys met een pilot van de Think Bigger minor. ‘Uiteindelijk hoop ik dat de innovatieve gedachte en werkwijze van de minor ,Fontys-breed wordt geïmplementeerd en we een positieve verandering teweeg kunnen brengen binnen de onderwijsinrichting. En dat we over 25 jaar binnen Fontys een vernieuwde, flexibele vorm van onderwijs kunnen introduceren, die studenten van verschillende sectoren en achtergronden opleidt tot high potentials in welke richting dan ook. Vanuit mijn opzicht is samenwerking met het bedrijfsleven in de regio hierbij cruciaal. Ik heb erg veel zin om deze uitdaging, samen met het onderwijs en alle andere belangrijke partijen, aan te gaan!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: